Informacja: 570 008 200 sklep@reserwis.pl
Przesyłki wysyłamy w dni robocze o 14:30

Regulamin sklepu

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE JEDNOZNACZNIE ZGADZASZ SIĘ I AKCEPTUJESZ WARUNKI NASZEGO REGULAMINU.

REGULAMIN I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM reserwis.pl

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy reserwis.pl działający pod adresem http://www.reserwis.pl, prowadzony jest przez firmę występującą pod nazwą:
GnT Tomasz Chwedczuk
ul. Brzeska 76
08-110 Siedlce
NIP: 821-202-92-83

wpisaną do rejestru: EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod nr: 16856/2003 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Siedlce

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@reserwis.pl;
telefonicznie: 731 021 681 lub 570-008-200
pisemnie na adres: Serwis Telefonów GnT Tomasz Chwedczuk ul. Brzeska 76 08-110 Siedlce

Słowniczek:
Sklep - prowadzony przez firmę GnT Tomasz Chwedczuk sklep internetowy działający pod adresem: http://www.reserwis.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
        1.1 Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie reserwis.pl
        1.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strone internetową reserwis.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
        1.3 Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://reserwis.pl/index.php?d=rejestracja i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
        1.4 Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów na magazynie lub u dostawców Sklepu.
      1.5  W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
            A wyboru zamawianych towarów lub usług,
            B wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
            C wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
       1.6 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
        1.7 W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 1.4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
       1.8  W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 1.4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
            A częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
            B anulowanie całości zamówienia;
        Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
        1.9 W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
        1.10 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Zmiany w zamówieniach.
       2.1 Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Informacja o aktualnym statusie zamówienia, przesyłana jest do klienta, na podany w zamówieniu adres e-mail. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu, telefoniczny lub bezpośrednio poprzez przesłanie wiadomości e-mailem.
       2.2 Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
       2.3 Sklep może wprowadzić zmiany w zamówieniu ale tylko na wyraźne życzenie klienta.   

 3.  Ceny towarów.
        3.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
            A podawane są w złotych polskich,
            B zawierają podatek VAT,
            C nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
            D nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
        3.2 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
        3.3 Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach informacyjnych w dolnej części strony Sklepu w zakładce "Wysyłka"

  4. Czas realizacji zamówienia.
       4.1 Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.
       4.2 Przy zamówieniu z opcją płatności przy odbiorze: zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 13,00 oraz w soboty, niedziele i w święta będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13,00 realizowane będą najpóźniej drugiego dnia roboczego.
       4.3 Przy zamówieniu z opcją wpłaty z góry na konto: zamówienia zostaną zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w terminie 24h - 48h od momentu zaksięgowania wpłaty.
       4.4 Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
            A za pośrednictwem Poczty Polskiej
            B firmy kurierskiej
        4.5 Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
        4.6 Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską
 
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
      5.1 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
            A płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
            B przelew bankowy, przelew on-line
            C płatność terminowa, z terminem 7 lub 14 dni, dostępna po wcześniejszych negocjacjach dla wybranych stałych klientów, wyróżniajacych się dużą ilością zamówień. Płatności zalegające powyżej 30 dni uważa się za przeterminowane i zostają przekazane firmie windykacyjnej. Klient wybierając "płatność terminową" wyraża zgodę na przekazanie zaległych płatności, do firmy windykacyjnej, przy czym jest on świadom, iż ponosi koszty związane z windykacją i koszty sądowe.
        5.2 Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski muszą zostać opłacone z góry w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. W tym przypadku Sklep prosi o kontakt na adres email: sklep@reserwis.pl w celu dopasowania oferty. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  6. Gwarancja i Reklamacja
        6.1 Towary oferowane w naszym sklepie objęte są 6-cio miesięczną gwarancją.
        6.2 Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
        W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
       Serwis Telefonów GnT Tomasz Chwedczuk ul. Brzeska 76 08-110 Siedlce
        z dopiskiem "reklamacja"
       Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
        6.3 Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale 8 Zwrot należności Klientom.
       6.4 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (czyli w przypadku, gdy towar odesłany w ramach reklamacji jest sprawny) klient zobowiązany jest w ciągu 30 dni do wpłaty, na konto z góry, na pokrycie kosztów wysyłki zwrotnej. W przypadku przekroczenia tego terminu rzecz ulega przepadkowi.                                                                                                                                                           
      6.5 Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji. Protokół szkody badź notatka winny zawierać: datę, nazwę odbiorcy i nadawcy, opis uszkodzenia oraz opakowania oraz nazwę doręczyciela. Powinna też zostac poswiadczona podpisem Kuriera badź Listonosza.
       6.6 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail sklepu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
 7. Prawo odstąpienia od umowy.
        7.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:
        GnT Tomasz Chwedczuk
        ul. Brzeska 76
        08-110 Siedlce
        lub bezpośrednio na adres e-mail: sklep@reserwis.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

        7.2 Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
        7.3 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
           A  w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
           B  w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
           C w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
           D w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
           E  dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa  odstąpienia od umowy.
        7.4 Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 8 Zwrot należności Klientom.
        7.5 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 8. Zwrot należności Klientom.
       8.1 Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
       8.2 W przypadku odstapienia od umowy do zwrotu należności za towar, Sklep zwraca koszty wysyłki najniższe dostępne w ofercie sklepu.
       8.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 
 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
        9.1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci specgsm.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
        GnT Tomasz Chwedczuk
        ul. Brzeska 76
        08-110 Siedlce
        Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 10. Dane osobowe.
       10.1 Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie reserwis.pl. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
       10.2 Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) z uwzględnieniem RODO.
       10.3 W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
       10.4 Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia, przekazania czy też zaprzestania ich przetwarzania.
Więcej na temat danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.
  
 11. Postanowienia końcowe.
       11.1 Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą GnT Tomasz Chwedczuk
       11.2 Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
       11.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
       11.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony specgsm.pl.
       11.5 Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
       11.6 Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
       11.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
       11.8 Zapraszamy do korzystania z zakładki "FAQ" , gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

Reserwis

ul. Brzeska 76 (1 piętro)
08-110 Siedlce
sklep@reserwis.pl
731 021 681 lub 570 008 200
Pn-Pt: 9.00 - 17.00